"Det är vårt motto att våra kunder skall känna sig trygga
med de tjänster och lösningar som förmedlas."Fördelar

Följande fördelar finns vid anlitande av tjänster av polsk arbetskraft, litauisk arbetskraft, bulgarisk arbetskraft, tjeckisk arbetskraft, slovakisk arbetskraft, portugisisk arbetskraft eller annan utländsk arbetskraft via vår förmedling:

  • Ni behöver endast ett fåtal personer för ett visst projekt.
  • Förhållandena av ett visst projekt gör det svårt att förutse all planering av bemanning, så snabba lösningar behövs för att anpassa arbetskraften utefter behoven.
  • Tidsbegränsning i ett projekt gör det oattraktivt att anställa personer.
  • Ni behöver bemanning som arbetar utanför ordinarie arbetstidsramar.
  • Behovet av bemanning är brådskande.
  • Prisbilden för arbetskraften är betydelseful för lönsamheten i Er verksamhet.


Kontakta oss idag!

Välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös konsultation.