Coronatider – vi fortsätter ...

  • A1 Staff lyckas med att rekrytera och få fram arbetskraft.
  • Nya rekryteringsländer Litauen, Portugal och Tjeckien.
  • Etablerade rekryteringsländer Polen och Bulgarien är kvar.
  • Verksamheten har anpassats löpande till utvecklingen.


Viktig information i samband med coronapandemin

A1 Staff följer noga utvecklingen och tar COVID-19 på största allvar. Här kan du ta del av vad vi gör för att minska smittspridningen samt mildra dess effekter.


Etiska värden

Som aktör på en marknad där det finns förhållandevis lite reglerat kring utländsk arbetskraft i form av utstationerade egna företagare tar A1 Staff ett stort ansvar. A1 Staff hjälper och bevakar att den utsända (utstationerade egna företagaren) får en framgångsrik erfarenhet. A1 Staff ser till att kräva av slutkunden en bra boendelösning och transporter till och från arbetet. Eventuella oegentligheter med slutkunden utreds och blir uppföljda. Utanför uppdragen försvarar också A1 Staff de utstationerade egna företagarna från att bli utnyttjade i politiska sammanhang. A1 Staff förespråkar att den svenska arbetsmarknadens parter arbetar på att skapa en frivillig norm som rekommenderas kring de villkor som omger de utstationerade egna företagarna och den utländska arbetskraften.

Vi har lång erfarenhet

Det är vårt motto att våra kunder skall känna sig trygga med de tjänster och lösningar som förmedlas!

Vårt tänkespråk
Vid beträffande kvalité och juridiska frågeställningar, så bevakar vår företagsledning löpande utvecklingen om polsk arbetskraft, bulgarisk arbetskraft eller annan utländsk arbetskraft och det som påverkar de olika frågor som berör affärsidén och de affärer som utförs mellan A1 Staff KB och kunden.
Kundnöjdhet
Trygghet

Ta kontakt med oss och låt oss berätta om alla fördelar

Vi är övertygad om att ni kommer gilla vårt koncept om polsk arbetskraft, bulgarisk arbetskraft och annan utländsk arbetskraft!
Här är några exempel på kategorier av ...

polsk arbetskraft, bulgarisk arbetskraft & annan utländsk arbetskraft som vi förmedlar