Etiska värden

Som aktör på en marknad där det finns förhållandevis lite reglerat kring utländsk arbetskraft i form av utstationerade egna företagare tar A1 Staff ett stort ansvar. A1 Staff hjälper och bevakar att den utsända (utstationerade egna företagaren) får en framgångsrik erfarenhet. A1 Staff ser till att kräva av slutkunden en bra boendelösning och transporter till och från arbetet. Eventuella oegentligheter med slutkunden utreds och blir uppföljda. Utanför uppdragen försvarar också A1 Staff de utstationerade egna företagarna från att bli utnyttjade i politiska sammanhang. A1 Staff förespråkar att den svenska arbetsmarknadens parter arbetar på att skapa en frivillig norm som rekommenderas kring de villkor som omger de utstationerade egna företagarna och den utländska arbetskraften. De etiska värde tillämpas såklart också på våra svenska egna företagare som förmedlas.

A1 Staff är nu en del av A1 Logistik AB

Nu blir vi ännu starkare!

Vid årsskiftet 2021/2022 har verksamheten A1 Staff blivit en del av A1 Logistik AB. Verksamheten fortsätter så som den varit sedan 2013 men med tillägg att nu erbjuds inte bara utstationerade företagare från andra EU-länder men också svenska egna företagare. Den bredare lösningen som nu erbjuds, gör att det inte bara är kortare projekt som det erbjuds bemanningslösningar till, men också längre projekt eller löpande bemanning med helhetslösningar där bemanningen
kan täcka alla de behov våra kunder har kring alla typer av arbetskraft. Vi är således ett unikt bemanningsföretag av egna företagare. En del av de förändringar som ytterligare utvecklas är IT-sidan, för att bli ännu bättre och träffsäkrare i alla frågor. Något som kommer märkas ganska snart i olika dagliga frågor, kring rekrytering, pågående bemanning och de diverse dagliga frågor som uppkommer.Vi har lång erfarenhet

Det är vårt motto att våra kunder skall känna sig trygga med de tjänster och lösningar som förmedlas!

Vårt tänkespråk
Vid beträffande kvalité och juridiska frågeställningar, så bevakar vår företagsledning löpande utvecklingen om polsk arbetskraft, litauisk arbetskraft, bulgarisk arbetskraft, tjeckisk arbetskraft, slovakisk arbetskraft, portugisisk arbetskraft eller annan utländsk arbetskraft och det som påverkar de olika frågor som berör affärsidén och de affärer som utförs mellan A1 Staff och kunden. Vi bevakar också allmänt frågor som berör egna företagare i Sverige och EU.
Kundnöjdhet
Trygghet

Ta kontakt med oss och låt oss berätta om alla fördelar

Vi är övertygad om att ni kommer gilla vårt koncept om polsk arbetskraft, litauisk arbetskraft, bulgarisk arbetskraft, tjeckisk arbetskraft, slovakisk arbetskraft, portugisisk arbetskraft eller annan utländsk arbetskraft!
Här är några exempel på kategorier av ...

utländsk arbetskraft som vi förmedlar