Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) – Information

A1 Staffs information om Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) och hur vi avser förfara samt lämpliga råd vid utförande av verksamhet under epidemin.

 

 

Uppdaterad 13 december 2021

 

Förteckning

 1. Introduktion
 2. Bakgrund
 3. A1 Staffs policy under epidemin
 4. Urval av riskgrupper
 5. Hur du skyddar dig mot att bli smittad
 6. Vilka åtgärder har A1 Staff vidtagit
 7. Om en medlem eller medarbetare är bekymrad och hur det hanteras
 8. Om person blir sjuk under resa eller på arbetet
 9. Användbara länkar med samlade råd

 

1. Introduktion

Som en internationell rekryteringsorganisation som har verksamhet över landsgränserna i Europa möter vi nu helt nya utmaningar för att hålla verksamheten igång och samtidigt upprätthålla maximalt skydd för våra medlemmar och medarbetare. Vi finner det därför nödvändigt att skapa detta dokument som berättar hur vi ser på situationen och lämpliga råd. Vi har för avsikt att uppdatera dokumentet när det kommer annan viktig, ny information till vår kunskap. Vi är tacksamma om Ni ger oss Er åsikt om hur vi kan förbättra informationen och vi kommer bedöma varje kommentar så fort vi kan och ta ställning till om den skall på något sätt ändra dokumentet.

 

2. Bakgrund

A1 Staff är en verksamhet som är unik och som fokuserar på rekrytering av egna företagare. De egna företagarna är normalt utsända från sitt bosättningsland för tidsbegränsade uppdrag i Sverige. Vi rekryterar också svenska egna företagare.

 

3. A1 Staff policy under epidemin

Som leverantör av mobil arbetskraft spelar A1 Staff en viktig roll i samhället för att leverera arbetskraftslösningar där behoven finns. Under epidemin kommer vårt fokus ligga i att leverera samhällsviktiga tjänster så att företag i dessa områden kan fortsätta att upprätthålla sina funktioner. Då vi har lång erfarenhet av att leverera arbetskraft till lantbruket som är ren del av livsmedelskedjan, så har detta område vårt absolut största fokus.

Vi kommer i andra hand ta hand om vår vardagliga verksamhet och andra branscher i den mån det är möjligt. Vi kan också ta emot nya kunder särskilt om dessa har med samhällsnyttan att göra.

För våra medlemmar och medarbetare gör vi vad som är möjligt för att säkerställa att de är så skyddade som det går och vi samarbetar med våra kunder om skyddet på arbetet. Situationen vi nu befinner oss i, är något som ingen tidigare har erfarit och vi tvekar inte att om det är nödvändigt använda oss av Force Majeure när som det är nödvändigt för att skydda våra medlemmar och medarbetare och för att kunna fortsätta leverera samhällsnödvändiga tjänster.

 

4. Urval av riskgrupper

Riskgrupp är definierad som äldre vuxna och personer med kroniska medicinska besvär (t.ex. hjärtbesvär, diabetes, andningsbesvär).

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html

Vi definierar att en person 50 år eller yngre och som inte har kroniska medicinska besvär som mycket liten risk som är nästan i likhet med vanlig influensa. Personer i åldersgruppen 50 år till 65 år har en ökad risk och skall tillämpa maximal försiktighet. Vi undviker att anlita någon som är över 65 år under epidemin.

Om en medlem eller medarbetare har kroniska eller andra allvarliga medicinska besvär ber vi personen vara transparent om detta med vår företagsledning, så att vi kan avgöra i varje tillfälle hur vi ska hantera situationen.

 

5. Hur du skyddar dig mot att bli smittad

På internet finns det en stor mängd information som är tillgänglig från myndigheter och privata källor. Vi har här nedan samlat nyckelinformation som vi tror är viktig information om smittan, men informationen är inte begränsad till bara vad vi hänvisar till och det finns troligen många fler källor med ytterligare information att hitta själv (många av länkar pratar engelska men kan säkert sökas upp på svenska med ämnesval).

Håll dig själv skyddad hela tiden

 

5.1 Använd handskar om möjligt (ta bort dom försiktigt).

 

 

5.2 Tvätta händerna noggrant minst i 20 sekunder och helst med varmt vatten, också efter att eventuella handskar har använts.

https://www.unicef.org/coronavirus/everything-you-need-know-about-washing-your-hands-protect-against-coronavirus-covid-19

 

5.3 Håll avstånd till personer som inte uppvisar symptom, då dessa kan vara smittbärare i ett tidigt stadium.

 

5.4 Duscha och bytt kläder efter arbetet eller resa så fort det går.

 

5.5 Håll dig frisk, bygg upp immunförsvaret.

 

 

5.6 Se till att få tillräckligt med sömn varje dygn.

 

 

5.7 Undvik och minimera att vara närvarande i små inneslutna utrymmen som saknar luftflöde samt tillförsel av ren luft.

 

5.8 Lufta boendet och håll det rent.

 

5.9 Håll företagsledningen uppdaterad om oegentlighet som kan ändras.

 

6. Vilka åtgärder har A1 Staff vidtagit

A1 Staff har tillsammans med företagsgruppen vi tillhör, löpande granskning av utvecklingen och följer vad som kan göras och anpassar verksamheten till de förändringar som är nödvändiga under viruskrisen. Här nedan följer en inte uttömmande lista på åtgärder som A1 Staff och företagsgruppen vidtagit sedan WHO, Världshälsoorganisationen deklarerat att COVID-19 är en pandemi.

 • Internpersonalen arbetar hemifrån och minst möjlig personal arbetar utanför hemmet för att hålla verksamheten igång.
 • Internpersonalen har bekräftat sin fulla lojalitet och fokus på att ge bästa service under krisen.
 • Regelbunden kontakt med kunder om hur bästa skydd kan ges till medlemmar och medarbetare.
 • Löpande bevakning av händelseutvecklingen och anpassning av åtgärder.
 • Utökning av rekryteringsområdet samt tillfälliga begränsningar av områden som inte har möjliga restriktioner eller transportproblem.
 • Förenkling av administrative procedurer för att öka säkerheten tillgängligheten till arbetskraft åt samhällsviktiga verksamheter så som t.ex. lantbruket.
 • Uppmanar medlemmar och medarbetare att välja resval som är minst utsatt för viruset och vi bekostar även dyrare val för att säkerheten säkerställs.
 • Infört policy att kunder bör tillhandhålla individuella sovrum för medarbetare som är av åldern 50 år eller äldre.
 • Infört detta informationsdokument.

 

7. Om en medlem eller medarbetare är bekymrade och hur det hanteras

I de fall bekymring existerar, uppmanar vi våra medlemmar, medarbetare och personal att kontakta oss genom att skicka frågor på epost till:

info@a1staff.se

Notera att svar kan ha tidsfördröjning på grund av vid visa tider stor arbetsbelastning. Vi prioriterar frågor och bekymring om viruset SARS-CoV-2 (Covid-19), så använd detta som rubrik om det frågan gäller.

 

8. Om en person blir sjuk under resa eller på arbete

Om en medlem eller en medarbetare blir sjuk under resande, eller på arbete, ber vi att denne underrätta oss så fort det är möjligt. Vi bistår i att övervaka händelserna. Vi uppmanar personer att alltid har telefonnummer till oss lättåtkomligt så att de snabbt kan nå oss.

 

9. Användbara länkar med samlade råd

Nedan finns en lista på användbara länkar med samlade råd.

9.1 WHO – Världshälsoorganisationen

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

9.2 Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar, EU

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

9.3 National Health Service – NHS, Storbritannien

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/

9.4 Centres for Disease Control and Prevention – CDC, USA

https://www.cdc.gov/

9.5 Information om hur man handskas med skyddsutrustning för att ta hand om en sjuk person.

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-guidance-wearing-and-removing-personal-protective-equipment-healthcare-settings-updated.pdf